person

Energinet

Start / Karriär / Utvecklas med oss

Utvecklas med oss!

Vi uppmuntrar och stödjer alla anställda i att utvecklas inom såväl sin yrkesroll som personligt. Kompetensutveckling kan fås på olika sätt, det kan vara att gå en intern eller extern utbildning. Det kan också vara att gå bredvid en erfaren kollega, via studiebesök, interna konferenser, stöd från närmaste chef eller annan medarbetare för att utveckla sin kompetens.

Utbildningskatalog och utbildningstrappa

Vi har en egen utbildningskatalog där våra medarbetare enkelt kan se en sammanställning av interna och externa utbildningar som vi erbjuder. Syftet med utbildningskatalogen är att säkerställa rätt innehåll och hög kvalitet på de utbildningar som våra medarbetare går.

Genom vår utbildningstrappa kan medarbetare tillsammans med sin chef se till att utvecklingen går i rätt riktning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöutbildning

Alla medarbetare genomgår en grundläggande intern miljöutbildning som syftar till att informera om företagets miljöarbete. Alla ska ha en inblick i våra ambitioner på miljöområdet.

Ledarskapsutbildning 

Alla våra chefer, oberoende om du är ny i din chefsroll eller inte, genomgår vår ledarskapsutbildning.
Att vara chef är enbart en titel, att vara en god ledare kräver så mycket mer. Hos oss får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap oavsett på vilken nivå du är när du börjar.

Ledarskapsutbildningen är indelad på 5 olika tillfällen, där teori varvas med praktiska övningar och hemuppgifter att genomföra mellan tillfällena. Utbildningen behandlar ämnen som grupputveckling, konflikthantering, mål, feedback och svåra samtal, coachande ledarskap och självkännedom.

Väx med koncernen

Ömangruppen är dotterbolag till PropTech Energy. I koncernen får du arbeta och utvecklas inom ny teknik och driftoptimering. Som en del av vår koncern får du kollegor som är lösningsfokuserade, och som brinner för digitala och energibesparande verktyg som skapar nytta både för kund och medarbetare. I en bransch som skyndar långsamt är PropTech Energy bolaget som ständigt hittar nya vägar och vinnande idéer. Våra medarbetare har tillsammans en bred och djup kunskap och expertis, men har också alla möjligheter att utvecklas inom olika områden.

Att arbeta i koncernen PropTech Energy

Referenser