person

Energinet

Start / Våra tjänster / Energi

Energi

I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen till att kyla ner och värma upp fastigheter. Vi arbetar med hållbara och energieffektiva lösningar som är bra för både miljön och plånboken. Våra energitjänster hjälper dig att få en överblick över energianvändningen och hitta förbättringsförslag. Våra energikonsulter är certifierade för att utföra energikartläggningar och energideklarationer samt miljöcertifieringar enligt BREEAM In-Use och Miljöbyggnad iDrift.

 

Miljö och ekonomi går hand i hand

Vi arbetar alltid för att skapa anläggningar som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara. När ett nytt system installeras ska det hålla och fungera i många år. Genom att följa upp och bevaka anläggningen kan vi se till att den håller en hög kvalitet under en lång tid.

Genom att övervaka och analysera fastighetens energianvändning kan man göra förbättringar som leder till besparingar. Våra tjänster för det lättare för dig att få en överblick över din energianvändning och hitta åtgärdsförslag.

 

Löpande energitjänster


PropTech Connected

  •  
  • Support

  • Genom tjänsten Support får du enkelt kontakt med vårt PropTech Center via ett fjärrstyrningssamtal. En erfaren tekniker tittar på problemet och vägleder dig för att hitta en lösning. Du får tydliga instruktioner i realtid med hjälp av pekfunktion på din skärm. Videoflödet kan frysas för att visa hur funktioner aktiveras/avaktiveras. Tjänsten kan också användas för snabbt akut felavhjälpande eller för att bedöma behovet av akut underhåll.
  •  
  • Connect

  • Genom att ansluta din fastighet till PropTech Center och tjänsten Connect får du full överblick över fastighetens drift och energianvändning. Fastighetens olika styrsystem ansluts till en gemensam portal som kan nås via dator, mobil eller surfplatta. I portalen har både du själv och Ömangruppens experter tillgång till aktuell status på samtliga uppkopplade system. Genom att snabbt kunna agera på larm när det uppstår fel i fastigheten minskar kostnaderna för akut och förebyggande underhåll. Ni får även tillgång till en stor mängd data gällande energianvändning och inomhustemperatur i fastigheten över tid. Utifrån denna information kan fastighetens energianvändning optimeras, vilket sänker driftkostnaden och ökar värdet på fastighet.
  •  
  • Plus

  • När du kopplar på våra Plus-tjänster får du ett helt bekymmersfritt fastighetsägande. Vi hjälper dig att löpande optimera driften, hantera larm och lösa de problem som uppstår i fastigheten.

Driftoptimering - Genom att optimera fastighetens drift kan du minska dina driftskostnader och på så sätt öka driftnettot och fastighetens värde.

Service Online - Ett hållbart serviceavtal som innebär minimerat antal fysiska besök för förbyggande och akut underhåll. Som fastighetsägare slipper du oförberedda akuta ärenden. Service Online kombinerat med driftoptimering och larmhantering ger en säker drift.

Larmhantering - Jourservice, förmedling och avhjälpande tjänster vid larm.

 

E-vakt


Med vår digitala tjänst E-vakt, kan du via en portal enkelt följa din förbrukning och samtidigt kommunicera med din anläggning. Du som kund får en sammanställning av din energianvändning varje månad.

 • Energiuppföljning

 • Energiuppföljning passar bäst för dig som äger en mindre fastighet. Denna tjänst ger dig som kund en bra överblick över energianvändningen och vi får bredare underlag för att föreslå åtgärder. Du som kund rapporterar in energi- och vattenanvändning till oss månadsvis och vi återrapporterar vid avvikelser samt rapporterar kvartalsvis.
 •  
 • Driftövervakning

 • Vi kopplar upp fastighetens styr- och övervakningssystem så att vi får tillgång till anläggningen på distans. Fastigheten är uppkopplad till ett system som varnar när det uppstår fel i anläggningen. Genom att kunna identifiera fel, och i vissa fall även lösa dem, på distans så minskas kostnader för dig som kund genom färre besök av servicetekniker.
 •  

Lagstadgade tjänster

 

Energikartläggning

En energikartläggning ska enligt lag göras innan sista mars vart fjärde år på företag med fler än 250 anställda. En energikartläggning ger ditt företag överblick över energianvändningen. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder som kan leda till både energibesparing, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft.

Vi har flera certifierade energikartläggare inom Ömangruppen. Certifieringen innebär att de har rätt genomföra energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag. Ömangruppens energikonsult Martin Schmitz var en av de första certifierade energikartläggarna i Sverige.

 • Energideklaration

 • En energideklaration ska enligt lag göras vart tionde år för att minska Sveriges energiförbrukning. Vi gör en energianalys och åker sedan ut på plats och gör besiktning av byggnaden och installerad teknik som påverkar byggnadens energianvändning. Sedan räknar vi på åtgärdsförslag som presenteras i en rapport. Du som kund får ett intyg på utförd energideklaration samt info om fastighetens energiklassning. Energideklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert.

Läs mer på Boverkets hemsida.

 • BREEAM-certifiering

 • BREEAM är ett av de vanligaste internationella certifieringssystemen. Ömangruppen har en energikonsult som är licenserad BREEAM Assessor, med behörighet att certifiera befintliga byggnader enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use. Ett högt betyg i BREEAM-certifieringen är ett kvitto på att fastigheten är hållbar och framtidssäkrad, vilket ökar fastighetens värde. I certifieringen bedöms byggnadens energianvändning, arbetsmiljö, vattenanvändning och hållbara förbindelser.

BREEAM-certifieringen ger investerare en trygghet i att fastigheten är hållbar. Genom så kallade gröna lån kan räntekostnaderna sänkas, samtidigt som hyresgäster ofta är beredda att betala något mer och teckna längre hyreskontrakt för certifierade byggnader. Win-win helt enkelt!

Energikonsulter - Kontakt

 

Övriga energitjänster

 •  

 • Energianalys

 • Vi ser över energianvändningen i din fastighet och hur den fördelas på årsnivå, per månad och för olika tider på dygnet. Vi går också igenom energiavtal och kostnader som sedan jämförs med likvärdiga verksamheter. Energianalysen resulterar i en överskådlig rapport med identifierade konkreta besparingsförslag.

 •  
 • E-värdering

 • Ett koncept i fyra steg där vi analyserar din förbrukning, kartlägger och optimerar din användning, samt följer upp dina besparingar. Allt för att du på ett enklare och tryggare sätt ska få koll på din energi.

Vill du veta mer om hur ni kan spara energi?

Skriv in din plats så matchar vi dig med närmaste kontaktperson

    Vill du att vi kontaktar dig om hur du kan sänka dina energikostnader?

    Referenser