person

Energinet

Start / Om oss

Om Ömangruppen

Ömangruppen startades i Växjö den 1 februari 1994 av Anders Öman, då under namnet Öman Klimat Teknik. Företaget startades i en tid som präglades av lågkonjunktur. Ambitionen från början var att utmana och göra skillnad, att göra det som andra gjorde – fast bättre. Fokus på långsiktiga relationer, organisk tillväxt och lönsamhet var förutsättningar för att lyckas och företaget tog snabbt fart och blev lönsamt. Det första halvåret var Anders ensam i bolaget och jobbade med avtalsförsäljning och konsultuppdrag. I augusti 1994 anställdes den första medarbetaren.

Efter drygt ett år, 1995, startade Peter Arvidsson upp Jönköpingskontoret. Då hade verksamheten ett tiotal anställda och har fortsatt att växa sedan dess. Idag har Ömangruppen cirka 150 anställda fördelat på ett 30-tal orter i södra Sverige.

Inom Ömangruppen upplevde man genom åren att det fanns en stor efterfrågan från fastighetsägare som sökte en helhetsleverantör för fastighetsförvaltning. År 2013 startades därför Axcell Fastighetsförvaltning, med fokus på personlig service och helhetslösningar för fastighetsförvaltning. Idag heter bolaget Axcell Fastighetspartner och finns på ett 30-tal orter.

En del av PropTech

Axcell Fastighetspartner AB och Ömangruppen Svenska AB är två värderingsstyrda och ägarledda systerbolag i koncernen Proptech Sweden AB. Huvudkontoret finns i Växjö, men bolagen har verksamhet i hela södra Sverige, samt i Luleå och Örnsköldsvik.

Tillsammans kan Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen erbjuda helhetslösningar för fastigheter, med specialistkunskap inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten eller hjälper till med enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens och fastighetens behov.

Ordet Proptech står för Property Technologies, som handlar om digitalisering av fastigheter, tjänster och processer kopplat till fastighetsförvaltning. Allt fler områden i branschen digitaliseras, som exempelvis tjänster för fastighetsförvaltning, uthyrning, driftoptimering, underhållplanering och informationsportaler för hyresgäster. Inom Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen arbetar vi dagligen för att skapa ett enklare fastighetsägande för våra kunder med kundnöjdhet, energibesparingar och lönsamhet i fokus. 

Vår affärsidé

Ömangruppen ska i samarbete med professionella fastighetsägare och nyttjare skapa energi, miljö och klimatförbättringar. Vi ska genom kompetens och engagemang alltid uppnå bästa möjliga service och totalekonomi för kunderna. 

Vår vision

Ömangruppen ska vara den ledande leverantören av lösningar som minskar energianvändningen och förbättrar miljön. Ömangruppen ska vara det bästa alternativet för kunder och medarbetare.

 

 

Referenser