person

Energinet

start / Nyheter / Stor efterfrågan på Energiingenjörer
19 februari 2020

Stor efterfrågan på Energiingenjörer

TUC är en av de yrkeshögskolor som Ömangruppen samarbetar med, både för att bidra med branschkunskap och för att kvalitetssäkra utbildningarna för framtidens medarbetare. I januari kom beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan att de beviljat ytterligare tre år för utbildningen till Energiingenjör på TUC i Tranås.

– Ledningsgruppen för utbildningen, där Ömangruppen är med, har en otroligt viktig del i att kvalitetssäkra utbildningens innehåll så att våra studerande får den kunskap som efterfrågas i arbetslivet. Företagen i vårt nätverk ger också de studerande en kontakt med arbetslivet genom att ta emot praktikanter och att gästföreläsa, berättar Malin Liedholm, utbildningsledare för Energiingenjörsutbildningen på TUC yrkeshögskola i Tranås.

De som utbildar sig till Energiingenjör på TUC kan jobba med bland annat energikartläggningar, projektledning, energisimuleringar eller med injustering av ventilation och Ömangruppen är en potentiell framtida arbetsgivare.

– Det finns en stor brist på bland annat energitekniker och energiingenjörer och vi tycker det är viktigt att bidra till att det utbildas fler medarbetare i branschen, säger Andreas Leo, regionchef på Ömangruppen.

En efterfrågad helhetskunskap

På TUC ser man en stark efterfrågan från näringslivet när det gäller helhetskunskap om fastigheters energisystem, bland annat för att få systemen att fungera bättre ihop och därmed spara energi.

– Jag är själv utbildad till energitekniker på TUC och har tidigare jobbat som energikonsult. Jag är övertygad om att det finns mycket energi att spara i befintliga fastigheter och då krävs kunskap att göra detta. Idag går cirka 40 % av Sveriges energianvändning till fastigheter, så där finns en stor besparingspotential, säger Malin Liedholm.

Ökad kunskap i branschen

Den första gruppen som gått Energiingenjörsutbildningen i Tranås i dess nuvarande utformning började 2018 och tar examen i juni 2020.
Under 2020 öppnar Myndigheten för yrkeshögskolan också upp för fler typer av utbildningar, bland annat korta, flexibla kurser som vänder sig till redan yrkesverksamma som vill få en spetskompetens eller fördjupa sig inom olika områden.

Mer information om utbildningarna på www.tucsweden.se

Läs mer om Ömangruppens samarbeten med utbildningar

På bilden ovan: Malin Liedholm, utbildningsledare på Energiingenjörsprogrammet på TUC i Tranås

 

Mattias Persson är en av våra medarbetare som utbildat sig på TUC i Tranås. I en intervju berättar han mer om vad han har haft för nytta av utbildningen i sitt yrke och vad som är det roligaste med att jobba som konsult på Ömangruppen.

Se hela intervjun med Mattias