person

Energinet

start / Nyheter / Vill medarbetarna rekommendera oss som arbetsgivare?
medarbetare
25 mars 2022

Vill medarbetarna rekommendera oss som arbetsgivare?

2021 års medarbetarundersökning i PropTech Sweden-koncernen nu är sammanställd och presenterad internt.

2021 års medarbetarundersökning i PropTech Sweden-koncernen nu är sammanställd och presenterad internt. Varje år ställer vi ett antal frågor till våra medarbetare för att få feedback kring arbetsuppgifter, engagemang, arbetsmiljö, kompetensutveckling, ledarskap och kommunikation.

– Vi ser att betygen överlag har ökat för alla områden jämfört med året innan. Det tyder på att de förändringar vi genomfört under 2021 har gett gott resultat. Resultatet visar bland annat att vi har väldigt engagerade medarbetare och ett högt säkerhetstänk i organisationen, vilket är positivt, säger Rebecca Rizzo, HR-chef.

Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen är växande företag och förbättringsåtgärder är ett ständigt pågående arbete. Under 2022 genomförs en omfattande ledarskapsutbildning och fortsatt utveckling av administrativa verktyg och rutiner.

eNPS

Employee Net promotor Score, eNPS, är en metod för att mäta hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra. Här blir det tydligt att PropTech-koncernens medarbetare gärna tipsar vänner och bekanta om att börja jobba här.

– Vi ser ett resultat på 37 i eNPS, vilket är ett väldigt högt resultat jämfört med andra företag i branschen och en stor ökning från året innan. Det är väldigt roligt att medarbetarna trivs och rekommenderar andra att arbeta här. Det är ju det högsta betyget man kan få, avslutar Rebecca Rizzo.

Vill du jobba hos oss?

Se alla lediga tjänster