person

Energinet

start / Nyheter / Vi kan nu certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift
energi
miljöcertifiering
04 februari 2022

Vi kan nu certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift

Ömangruppens energikonsulter Oscar Josefsson, Richard Hållbus och David Elmgren, samt Reine Neumann, fastighetstekniker på Axcell, är nu certifierade driftsamordnare för Miljöbyggnad iDrift.

Ömangruppens energikonsulter Oscar Josefsson, Richard Hållbus och David Elmgren, samt Reine Neumann, fastighetstekniker på Axcell, är nu certifierade driftsamordnare för Miljöbyggnad iDrift. Det är ett relativt nytt certifieringssystem där man ser över helheten för byggnaden, driften och förvaltningen i befintliga byggnader för att säkerställa hållbarhet och hitta förbättringar.

– Miljöbyggnad iDrift ger en helhetsbild med utgångspunkt i svenska lagar och regler och det svenska klimatet. Certifieringen skulle egentligen vara gynnsam för alla fastighetsägare oavsett storlek och byggnadstyp. Det som krävs är att lokalerna är uppvärmda till över 10 grader och har varit i drift i mer än tre år, berättar Richard Hållbus.

Miljöbyggnad iDrift betygsätter en byggnads inomhusmiljö, påverkan på hälsa, klimatpåverkan, resursanvändning och skick. Certifieringen bidrar bland annat till att säkerställa fastighetens värde inför försäljning och öppnar för förhandlingar om mer förmånliga gröna lån.

Bidrar till miljömål

Allt fler företag arbetar aktivt med hållbarhet och det är fastighetens egenskaper och företagets miljömål sätter ramarna för certifieringen. Miljöbyggnad iDrift är ett sätt att stödja fastighetsägarnas arbete med de svenska miljömålen och FN:s Globala Mål kopplat till byggnader och förvaltning.

– Certifieringen innebär att vi som extern part kan ge fastighetsägare ett formellt kvitto på byggnadens hållbarhet. Inom vår koncern kan vi sedan även hjälpa kunden att genomföra åtgärder som höjer deras betyg i certifieringen och på så sätt kan våra tjänster driva en positiv utveckling, säger Oscar Josefsson.

Det finns tre betygsnivåer inom Miljöbyggnad iDrift; Brons, Silver och Guld. För att upprätthålla sitt betyg måste fastigheten omcertifieras vart tredje år. Då finns potential att sätta högre mål och genomföra fler åtgärder för att uppnå ett högre betyg.

 

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för befintliga byggnader utvecklat inom ramen för Miljöbyggnad, som är Sveriges mest använda miljöcertifiering vid nybyggnation. Det är utvecklat av Sweden Green Building Council, Sveriges ledande hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad.

Vill du veta mer?

Kontakta ditt närmaste Ömangruppen-kontor