person

Energinet

start / Kundcase / Solcellsanläggning nu i drift på förskolan Saga
25 november 2019

Solcellsanläggning nu i drift på förskolan Saga

Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab, har valt att satsa på solceller på ett tiotal av sina fastigheter. En av dem är förskolan Saga där Ömangruppen monterat 92 solcellspaneler.

– Under sommaren, när förskolan var stängd, så var vi där och installerade solceller på taket. Nu är anläggningen besiktad och driften är igång sedan någon månad tillbaka, berättar Martin Schmitz, energikonsult på Ömangruppen.

På förskolans tak finns nu 184 kvadratmeter monterade solcellspaneler som följer taklutningen i östlig och västlig riktning. Anläggningen beräknas producera 27 900 kilowattimmar om året.

Vöfab har valt att vara i framkant när det gäller ny teknik, bland annat för att bidra till att solceller får större spridning i Sverige.

– Solcellerna står idag för en förhållandevis låg andel av vår energianvändning, men det blir ett tillskott, samtidigt som det bidrar till att få in mer förnybara energikällor i kommunen. I detta projektet bestämde vi oss för att installera solceller först efter att vi fick bidrag från Länsstyrelsen, vid andra installationer har vi fått bidraget beviljat först efter installationen, säger Mats Andersson, teknikingenjör på det kommunala fastighetsbolaget Vöfab.

Solceller är ett nytt teknikområde för Ömangruppen och efterfrågan av denna typ av installationer har ökat under de senaste åren.

– Samarbetet med Ömangruppen har fungerat mycket bra, de har varit lyhörda när det gäller hur vi vill ha installationen utförd. Det har också varit en fördel att ha en lokal entreprenör i Växjö som snabbt kan komma ut på plats till anläggningen, avslutar Mats Andersson.

 

Förskolan Saga

Läs mer om förskolan Saga hos Vöfab