person

Energinet

start / Nyheter / Ömangruppens största projekt Icon är nu färdigställt
29 april 2019

Ömangruppens största projekt Icon är nu färdigställt

Icon är Växjös högsta byggnad och stadens nya landmärke. Byggnaden, som nu i april 2019 är helt färdigställd, är 37 000 kvadratmeter stor och innehåller bland annat bostäder, restauranger, gym, skola och kontor. Som totalentreprenör i projektet har Ömangruppen haft ansvar för fastighetens tekniska installationer.

– Det är ett hypermodernt hus som ställer stora tekniska krav på alla yrkesgrupper, berättar Antero Hakkarainen, projektledare på Ömangruppen som arbetat som installationssamordnare under hela projektet.

Bygget har genomförts som en delad totalentreprenad där Ömangruppen haft totalansvar för tekniska installationer. Det innefattar ventilation, avlopp, vatten, värme, system för styr och övervakning, hiss, sprinklers samt el- och teleinstallationer.

– Den största utmaningen i projektet har varit planering och logistik för olika aktörer och underentreprenörer. Men vi har hanterat det på ett bra sätt och det har varit bra dialog på bygget här hela tiden. Bra framförhållning har gjort att projektet har flutit på även om det varit mycket arbete, säger Ulf Oscarsson, projektchef på Ömangruppen.

Ett modernt framtidsbygge

Icon är en modern fastighet som innehåller både hotellägenheter, bostäder, restauranger, gym, spa, skola, kontor och garage. De många olika miljöerna ställer höga krav på inomhusklimat och teknik.

– Beställaren APP Properties ställde höga krav gällande fastighetens energiförbrukning. Vi har hittat lösningar för konstruktion av kanaler och armaturer som ger en ännu lägre förbrukning och det är bra energivärden på all installation, berättar Ulf Oscarsson, projektchef på Ömangruppen.

Största projektet hittills

Byggnationen har pågått sedan början av 2016 och nu är byggnaden färdigställd och fullt godkänd i april 2019. Fortsättningsvis kommer Ömangruppen att ansvara för inomhusklimat och ventilationsservice i fastigheten.

– Detta är det största projektet Ömangruppen har arbetat med hittills och alla de vi pratat med har bekräftat att vi har lyckats bra med våra delar av projektet. Vi är ett av få installationsföretag som kan ta sig an denna typen av projekt och vi vill gärna göra fler, avslutar Antero.

Ta en titt in i Icon

filmen om Icon Växjö får du se de olika miljöerna i byggnaden. Du får även höra Ömangruppens projektledare berätta mer om projektet.

>> Se filmen 


 

Ömangruppen Projekt

Ömangruppen Projekt erbjuder fullständiga helhetslösningar, oavsett om det handlar om nyproduktion eller en större ombyggnad som kräver bygglov. Vi löser alla typer av tekniska installationer och kan ha ett övergripande ansvar för samtliga installationer i projektet.

Kontakta Ulf Oscarsson, projektchef på tel. 0708-19 51 19 eller Benny Åström, verksamhetschef Ömangruppen Projekt, på tel. 036-293 52 32.