person

Energinet

start / Nyheter / Ömangruppen ska spara energi i södra Sverige
30 november 2016

Ömangruppen ska spara energi i södra Sverige

I dagarna presenterar Energimyndigheten och Boverket underlag till den nationella strategin för energieffektiviserande renovering. Det finns stora möjligheter att spara energi i fastigheter i södra Sverige. Det är ett viktigt skäl till att Ömangruppen nu väljer att etablera sig i Skåne och fortsätter att rekrytera i alla sina regioner. En satsning som både skapar jobb och sparar energi.

– Vi fortsätter att skapa gröna jobb i södra Sverige. Vi vill etablera oss i Skåne eftersom vi ser stora möjligheter att spara energi i länets fastigheter. Det innebär också att vi successivt kommer öka antalet anställda i alla våra regioner under de närmaste åren, säger Ömangruppens vd Peter Arvidsson.

I Sverige går 40 procent av energiförbrukningen till att kyla och värma fastigheter. I sitt arbete med att sänka energiförbrukningen i fastigheter har Ömangruppen har vuxit stadigt under de senaste fem åren och har nu behov av nyrekryteringar i hela södra Sverige.

– Fastigheter och industrier står för en stor del av energiförbrukningen i Sverige och måste ta ett större ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Tack vare vårt helhetsperspektiv vet vi att små åtgärder har stor effekt för att spara energi. Det handlar om sunt förnuft, säger Peter Arvidsson.

Ömangruppen ingår i Near4you som är ett samarbete mellan fristående ägarledda företag. Med 300 medarbetare på 29 orter i Sverige tar Near4you ett helhetsgrepp på ventilation, kyla, värme och styrsystem och når 90 procent av Sveriges fastigheter inom 60 minuter.

För mer information kontakta gärna:
Peter Arvidsson 036-34 40 55, peter.arvidsson@omangruppen.se

Ömangruppen drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Företaget är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Verksamheten har 70 medarbetare och omsätter cirka 120 miljoner. Ömangruppen har kontor på ett tiotal orter och verkar i hela södra Sverige. Läs mer på www.omangruppen.com.