person

Energinet

start / Nyheter / Ömangruppen kan nu hjälpa till med BREEAM-certifiering
17 september 2021

Ömangruppen kan nu hjälpa till med BREEAM-certifiering

Ömangruppens energikonsult Martin Schmitz är nu licenserad BREEAM Assessor, med behörighet att certifiera befintliga byggnader enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use. Ett högt betyg i BREEAM-certifieringen är ett kvitto på att fastigheten är hållbar och framtidssäkrad, vilket ökar fastighetens värde. I certifieringen bedöms byggnadens energianvändning, arbetsmiljö, vattenanvändning och hållbara förbindelser. 

– Många stora internationella företag börjar ställa krav på att deras lokaler ska vara miljöcertifierade. Vi märker också att allt fler kunder efterfrågar certifiering av sina byggnader, så det ligger helt rätt i tiden att utöka vårt erbjudande med denna tjänst, säger Martin Schmitz.

BREEAM är ett av de vanligaste internationella certifieringssystemen. En certifiering i BREEAM innebär många fördelar. Miljöcertifieringen ger investerare en trygghet i att fastigheten är hållbar, vilket leder till nöjda hyresgäster och lägre driftskostnader. Genom så kallade gröna lån kan räntekostnaderna sänkas, samtidigt som hyresgäster ofta är beredda att betala något mer och teckna längre hyreskontrakt för certifierade byggnader. Win-win helt enkelt!

För mer information, kontakta:

Martin Schmitz
Energikonsult och licenserad Assessor för BREEAM In-Use
martin.schmitz@omangruppen.com
0470-70 27 13

 

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och är ett internationellt erkänt miljöcertifieringssystem. Läs mer på breeam.com