person

Energinet

start / Nyheter / Ömangruppen förvärvar ACE gruppen
15 januari 2018

Ömangruppen förvärvar ACE gruppen

Ömangruppen är ett ägarlett och värderingstyrt bolag som drivs av förbättring och utveckling både när det gäller ny teknik och sin personal. Vi har ett starkt fokus på hållbarhetsfrågor och målet är att förena lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang. Genom förvärvet av ACE gruppen skapas ytterligare förutsättningar för bolagets fortsatta expansion och utveckling inom energi- och miljöteknik i fastigheter samt fastighetsrelaterade servicetjänster till professionella fastighetsägare. Verksamheterna kommer att samlas under Ömangruppen.

– ACE gruppen och Ömangruppen kompletterar varandra väl geografiskt så väl som verksamhetsmässigt. Liksom Ömangruppen arbetar ACE gruppen med ett helhetsperspektiv hos sina kunder något som både skapar långsiktiga relationer och engagerade medarbetare. Det finns en lång tradition av småländskt entreprenörskap, engagemang och stort kunnande i bolagen. Tillsammans kommer vi nu att kunna göra något som är bra ännu bättre, säger Peter Arvidsson, VD i Ömangruppen.

– Vi är helt övertygade om att ACE gruppens medarbetare med sin kompetens och erfarenhet kommer att bli en viktig del i det fortsatta byggandet av en framgångsrik koncern inom fastighetsteknik och service. I Ömangruppen känner vi en stor trygghet, de resurser som nu blir tillgängliga säkerhetsställer fortsatt tillväxt och utveckling säger Anders Bäckman VD i ACE gruppen.

Ömangruppen är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Företaget drivs av ett starkt miljöengagemang och vi vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Efter förvärvet har koncernen 200 medarbetare och förväntas omsätta drygt 400 miljoner. Ömangruppen har kontor på femton orter och verkar i hela södra Sverige. Läs mer på www.omangruppen.com.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Arvidsson, VD Ömangruppen
Tel 036-34 40 55
peter.arvidsson@omangruppen.com