person

Energinet

start / Kundcase / Ömangruppen förbättrar arbetsmiljön hos Krohne Inor
serviceavtal
19 mars 2022

Ömangruppen förbättrar arbetsmiljön hos Krohne Inor

Plats: Malmö
Kund: Krohne Inor
Tjänst: Serviceavtal ventilation och kyla
 

Krohne Inor i Malmö är ett specialistföretag som levererar mätinstrument för temperaturmätning inom processindustrin. Företaget har ett 60-tal anställda i Malmö som arbetar med utveckling, administration och tillverkning. För att skapa en bra arbetsmiljö för de anställda i produktionen tar de hjälp av Ömangruppen.

– Inom processindustrin, till exempel i kraftverk, smältugnar eller vid tillverkning av livsmedel, är det oerhört viktigt att ha koll på temperaturen. Vi utvecklar och tar fram mätinstrument anpassade för varje unik applikation, säger Mats Roth, underhållstekniker på Krohne Inor i Malmö.

I tillverkningen av mätinstrumenten används oljor som kan bilda giftiga och farliga gaser. På sikt kan de vara skadliga för hälsan och bland annat leda till allergier. För att förbättra arbetsmiljön för de anställda i produktionen har Krohne Inor med hjälp av Ömangruppen byggt ut sitt befintliga system och bland annat installerat kanaler med punktutsug vid arbetsplatserna.

– Vi har gjort ett antal åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och uppfylla kraven från arbetsmiljöverket. Utsugen vid arbetsplatserna suger bort giftiga gaser och damm, berättar Mats Roth.

Sedan 2017 har Ömangruppen ett serviceavtal för ventilation och kylsystem i företagets lokaler i Malmö och båda parterna ser positivt på samarbetet.

– Vi är glada att vi har kommit i kontakt med Ömangruppen. Jag kan ha direktkontakt med teknikerna vilket är jättepositivt och sparar oss tid, avslutar Mats Roth.

 

Mer information om Krohne Inor finns på www.krohne-inor.se