person

Energinet

start / Nyheter / Ömangruppen – en del av Klimatutmaningen 2.0
04 april 2017

Ömangruppen – en del av Klimatutmaningen 2.0

Under förra veckan deltog Ömangruppen i konferensen Klimatutmaningen 2.0 i Lund. Konferensen fokuserade på hur företag kan utveckla sitt miljö-och klimatarbete.  

Den 27 mars arrangerade Sydsvenska Handelskammaren konferensen Klimatutmaningen 2.0 i Lund. Konferensen fokuserade på företag och verksamheter som har ett starkt miljöfokus i sitt arbete. Konferensen behandlade aktuella klimat- och miljöfrågor inom ett flertal områden.

Ömangruppen var ett av de deltagande företagen i Klimatutmaningen 2.0. Genom att delta i konferensen kunde Ömangruppen utveckla sitt miljöarbete och samtidigt få inspiration och stöd från de andra deltagande företagen.

– Det var en väldigt informativ och lärorik konferens där vi fick mycket bra inspiration till vårt fortsatta miljöarbete, säger Ömangruppens VD Peter Arvidsson, som deltog i konferensen.

Ömangruppen kommer att bibehålla kontakten med de företag som deltog i konferensen och under året kommer de träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Förhoppningen är att de olika verksamheterna tillsammans ska hjälpa till att skapa en mer långsiktig och stabil klimatpolitik.

 
Ladda ner rapporten