person

Energinet

start / Nyheter / Nya delen av Asecs är nu färdigställd
22 oktober 2019

Nya delen av Asecs är nu färdigställd

Ombyggnaden av Asecs shoppingcenter i Jönköping startade 2016 och projektet har genomförts i tre deletapper. Ömangruppen har haft ansvar för ventilationsentreprenad med tillhörande styrsystem. Den 24 oktober invigs nu den tredje deletappen, den del av byggnaden som knyter ihop gamla och nya Asecs.

– Vårt arbete är färdigt och det är besiktat och klart. Vi har byggt mycket på kort tid så att butikerna ska vara redo inför Black Friday och julhandeln, berättar Jennie Lundberg, projektledare på Ömangruppen Projekt.

I den tredje deletappen finns cirka 22 butiker. Hela den ombyggda delen av Asecs innehåller över 50 butiker. En del av Ömangruppens arbete är att lösa olika anpassningar till butikerna.

– En utmaning när man bygger nytt är också att lösa det så att alla butiker byggs enligt deras koncept. I ett köpcenter är det viktigt med bra luft och rätt temperatur. Man vill varken frysa eller svettas när man shoppar, berättar Jennie Lundberg.

Partnering ett framgångsrikt arbetssätt

En noggrann planering av både personal och material är viktiga delar i stora byggprojekt.

– Detta har varit ett partneringprojekt där vi samarbetat med samtliga entreprenörer under byggnationen. Det är ett speciellt sätt att jobba, där vi är beroende av varandra både i produktionen och ekonomiskt. Arbetet har gått bra, vi har haft ett bra samarbete, säger Jennie Lundberg.

Hur det blir med fortsatt arbete i andra delar av Asecs center är ännu oklart.

– Vi har hittat ett bra arbetssätt för att hantera så här stora projekt. Vi för dialog med Alecta och hoppas få vara delaktiga i eventuella kommande ombyggnadsprojekt, avslutar Benny Åström, verksamhetschef Ömangruppen Projekt.

 

Den nya, ombyggda delen av Asecs köpcenter invigs den 24 oktober 2019.

Läs mer på Asecs hemsida

 

Se tidigare nyheter om projektet: 

Andra deletappen av Asces köpcenter är nu invigd

A6 Center nytt prestigeuppdrag för Ömangruppen