person

Energinet

start / Nyheter / Ny statistik avslöjar stora skillnader i energianvändning
09 maj 2018

Ny statistik avslöjar stora skillnader i energianvändning

40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. Men skillnaderna mellan de kommuner som gör av med minst respektive mest energi är stora, visar siffror från SCB. För miljön finns stora vinster att göra i att se över systemen för värme och kyla i landets fastigheter.

– Genom att se över helheten i en fastighets energisystem går det att minska energiförbrukningen med runt 40 procent. Om Sverige ska nå våra klimat- och miljöåtaganden måste vi utnyttja den här möjligheten att minska energiförbrukningen, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2016. Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och har tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen. Indexet visar att det finns stora vinster att göra i att se över energiförbrukningen – både för klimatet och plånboken.

Nynäshamn toppar indexet och har lägst energianvändning i landet med 3,9 MWh per invånare. Nynäshamn har en tydlig strategi för energieffektivisering inom både kommunens organisation och bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder. Högst energianvändning i Sverige har Malung-Sälen med 31,1 MWh per invånare.

– Skillnaderna mellan olika delar av landet beror delvis på olikheter i klimatet och vilken typ av näringsliv som finns där. Men mycket beror också på hur aktivt man arbetar för att energieffektivisera fastigheterna. Här finns en outnyttjad potential att spara energi som är enorm, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.

Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,6 MWh per invånare, visar energiindex. Det motsvarar mängden energi krävs för att köra en vanlig personbil över 1 700 mil. Jämfört med året innan innebär det en ökning med 400 kWh per invånare.

Om Indoor Energys och Ömangruppens energiindex
Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energiförbrukningen 2016 i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet, samt övriga tjänster (där vanliga kontorsfastigheter, butiker, hotell etc. ingår). Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme. I indexet ingår inte energiförbrukningen inom industrin eller transportsektorn.

För mer information kontakta gärna:
Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy, 070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se
Peter Arvidsson, vd Ömangruppen , 36-34 40 55, peter.arvidsson@omangruppen.com

Pressbilder
Peter Arvidsson
Mats Bjelkevik

Hela listan – bästa och sämsta kommunerna
På Indoor Energys och Ömangruppens hemsidor kan du hitta tabeller med rankningen för samtliga kommuner.

Fakta om klimatmål och energianvändning i fastigheter
– Genom de FN-ledda klimatförhandlingarna har världen satt upp ett mål om att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till maximalt 1,5 grader. Detta för att undvika allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur.
– Sverige har satt upp målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
– Fastighetssektorn står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning.
– Genom att se till helheten och justera hur de olika delarna i energisystemet fungerar tillsammans kan man minska energianvändningen i en fastighet med omkring 40 procent.

Indoor Energy och Ömangruppen är två företag som arbetar för att minska fastigheters klimatpåverkan. Vi drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Läs mer på www.indoor.se och på www.omangruppen.com.