person

Energinet

start / Nyheter / Nu krävs inspektion av samtliga värme- och kylsystem över 70kW
21 oktober 2020

Nu krävs inspektion av samtliga värme- och kylsystem över 70kW

Energideklarationer ska göras var tionde år i samtliga fastigheter, med undantag för bland annat byggnader inom tillverkningsindustri samt byggnader som tillhör försvaret eller religiös verksamhet. En uppdatering i lagen om Energideklaration innebär ett tillägg i deklarationerna som även berör företag som vanligtvis inte gör någon energideklaration.

Vad innebär de nya reglerna?

  • Alla kyl- och värmesystem över 70kW skall inspekteras (om det ej finns EPC avtal eller ett omfattande fastighetsstyrsystem). Detta inkluderar även de flesta byggnader som vanligtvis är undantagna från energideklaration.
  • Inspektionen ska genomföras före den 31 december 2021. Detta gäller byggnader som inte omfattas av lagen om energideklaration.
  • Arbetet ska utföras av energiexpert och registreras hos Boverket.

Behöver ni hjälp med inspektion eller energideklaration?

Kontakta ert närmaste Ömangruppen-kontor eller mejla direkt till vår energiexpert Martin Schmitz: martin.schmitz@omangruppen.com