person

Energinet

start / Kundcase / Medicon Village
inneklimat
19 mars 2022

Medicon Village

Plats: Lund
Kund: Medicon Village
Tjänst: Installation av kyla, CO2-anläggning
 

Fastigheterna i Medicon Village i Lund hyrs av företag som arbetar med forskning och utveckling kopplat till Life Science. I fastigheterna finns bland annat kylrum, laboratorier och kontorslokaler som alla ställer olika krav på ventilation och temperatur. Ömangruppen installerar nu en koldioxidanläggning i ett nytt frysrum och fläktluftskyla i ett nytt laboratorium.

Totalt 120 företag hyr lokaler på Medicon Village i Lund. De största hyresgästerna på området är Lunds universitet och Region Skåne. I Region Skånes biobank förvaras vävnadsprover åt regionens sjukhus.

– Verksamheten växer och de behöver bland annat ett nytt frysrum. Hyresgästen ställer höga krav på anläggningen och har efterfrågat en koldioxidanläggning till det nya frysrummet som Ömangruppen nu är med och installerar, berättar Mats Nilsson, drifttekniker på Medicon Village Fastighets AB.

Ett naturligt köldmedel
Koldioxid, CO2, är ett naturligt köldmedel med väldigt liten miljöpåverkan.

– Den främsta fördelen med koldioxid är att det är ett mer miljövänligt köldmedel. En koldioxidanläggning kräver också mindre rör, vilket gör att det passar väldigt bra för denna typ av lokal, säger David Mårtensson på Ömangruppen i Lund.

Ett gott samarbete
Ömangruppen ansvar också för installation av fläktluftkyla i ett nytt laboratorium som ska stå klart innan midsommar. Tidigare har företaget även gjort en ombyggnation av en ventilationsanläggning på området, där bland annat ett antal kontorsrum gjordes om till konferensrum.

– David och Ömangruppen löste ett projekt åt oss under sommaren förra året och det var vi tacksamma för. Det var mycket som skulle lösas och i slutändan blev det bra. Detta är en stor anläggning med speciella krav, och det tar ett tag innan man lär känna varandra. Vi köper ju fler tjänster av er nu, så vi tycker att ni har levererat, säger Thord Bengtsson, projektledare på Medicon Village Fastighets AB.

 

Läs mer om Medicon Village