person

Energinet

start / Nyheter / Laszlo är tillbaka i Sverige
06 juli 2017

Laszlo är tillbaka i Sverige

För åtta månader sedan lämnade Laszlo Sverige efter 28 år för ett familjeliv i Ungern. Under merparten av sitt yrkesverksamma liv i Sverige arbetade han som kyltekniker, varav 16 år hos Ömangruppen. Laszlo har fortsatt på samma bana i Ungern på företaget Carrier. Kunderna finns inom livsmedelkyla och de stora kedjorna som exempelvis Lidl. Det är brist på kyltekniker i Ungern precis som i Sverige men där upphör likheterna.

Själva arbetet är annorlunda, tidspressen på uppdragen är mycket mer påtaglig här säger Laszlo. Kort inställelsetid och kan man inte lösa problemet måste man ordna en annan lösning. Merparten av systemen utförs med direkt expansion jämfört med Sveriges indirekta system. Utfasningen av R404A har medfört brist på köldmedia och prisökningar på över 100% under kort tid. Med fyllnadsmängder på mellan 2-6 ton i livsmedelsbutiker, förstår man problematiken! Laszlo berättar om påfyllning om 100kg på en krets med fyllnadsmängden 1800kg, där ligger vi i lä! Laszlo är inte bara en erfaren kyltekniker utan också en duktig triahtlet. Till helgen är han tillbaka i Jönköping för att medverka i Ironman 70.3.

Laszlo är inte riktigt nöjd med uppladdningen då ovanan mot en ny bakterieflora har skapat en ofrivillig paus i träningen. Mycket arbete har också bidragit till en minskad träningsmängd. Laszlo säger blygsamt att han ligger på halva kapaciteten nu och hoppas att han inte blir sist. Vi som känner Lazlo vet att han alltid gör sitt bästa. Har du inget för dig nu på söndag runt niotiden, kom ner på stan och stötta startnummer 1775. Det är han värd!