person

Energinet

start / Kundcase / Installerar ventilation vid utbyggnad av Torpaskolan
inneklimat
19 mars 2022

Installerar ventilation vid utbyggnad av Torpaskolan

Plats: Torpaskolan
Kund: Jönköpings kommun
Tjänst: Installation ventilation och styr
 

Nu startar om- och tillbyggnaden av Torpaskolan i Jönköping, där skolan får en tillbyggnad i vinkel på baksidan av det befintliga huset. Ömangruppen ansvarar för installation av ventilation och styr i projektet.

Den nya delen av byggnaden kommer att innehålla sex våningar för verksamhetslokaler samt en vindsvåning. De nya lokalerna kommer bland annat att innehålla tillagningskök, matsal, gymnastiksal och personalavdelning. På vindsvåningen byggs ett nytt fläktrum för aggregat.

– Eftersom vi både installerar nya aggregat och samtidigt byter ut ett gammalt så kommer det även att bli ett bättre inomhusklimat för lärare och elever i befintliga delar av huset, säger Antero Hakkarainen, projektledare på Ömangruppen Projekt.

– Men det blir en utmaning att lyfta ut det gamla aggregatet från vindsvåningen och få dit det nya, avslutar Antero Hakkarainen.

 

Om- och tillbyggnaden av Torpaskolan ska vara färdigställd hösten 2020. Ömangruppen har en utförandentreprenad åt Gärahovs bygg.

Läs mer om projektet hos Jönköpings kommun