person

Energinet

start / Nyheter / För Rebecca Karlsson är Ömangruppen framtiden
30 år
15 april 2024

För Rebecca Karlsson är Ömangruppen framtiden

Det tydliga fokuset på energi i kombination med möjligheten att få utvecklas, fick Rebecca Karlsson att söka sig till Ömangruppen. Ett år senare har hon ett omväxlande jobb där hon varvar uppdrag som energikonsult, med projektledning.


– Ena dagen är jag här på kontoret och gör energianalyser, nästa dag är jag ute hos kunder och jobbar tillsammans med dem i ett projekt, eller tittar på vad de kan förbättra energimässigt, säger Rebecca. 
 

Långsiktiga mål
För Rebecca är det viktigt att känna att det företag hon jobbar på arbetar efter långsiktiga mål – både för medarbetarna och företaget i stort. För egen del vill hon få chansen att bygga på, med djupare och bredare kunskap inom energiområdet, och så småningom få mer ansvar. 

– Jag tror det är viktigt att alla känner att det finns utvecklingsmöjligheter, vilket man prioriterar här på Ömangruppen. Ett kvitto på det är att många har jobbat här länge och fått chansen att testa nytt. 

– Samtidigt är vi en skön mix av äldre och yngre medarbetare, vilket också är viktigt. Det finns alltid någon att fråga, för mig som är ny, säger Rebecca. 

Finns i en framtidsbransch
Energiområdet, som Rebecca och hennes kollegor jobbar inom, ligger verkligen i tiden och utökas ständigt. Nya lagar kring energi stiftas, allt fler företag efterfrågar mer information, och många behöver idag bland annat göra energikartläggningar. 

– Därför är det viktigt att ligga i framkant och ha koll. Det tycker jag att Ömangruppen gör med stor kompetens inom området. Alla medarbetare tänker på energi och hållbarhet. Det finns med oss i vardagen och vi har en tydlig plan för hur vi ska jobba framåt.
 

Kundvärde på riktigt
Rebecca är en av Ömangruppens sju energikonsulter. Trots avstånden mellan kontoren runt om i Sverige har de ett bra utbyte mellan varandra med kontinuerliga möten, där man kan bolla och samarbeta. Men den bästa delen av jobbet är ändå kontakten med kunderna, menar Rebecca. 

– Det är fantastiskt när de förslag på förbättringsåtgärder vi tagit fram, blir verklighet. Att tillsammans med kunden se hur mycket energi och pengar de sparat och framför allt hur åtgärderna bidragit till en bättre arbetsmiljö för deras medarbetare – det är en fin känsla.