person

Energinet

start / Nyheter / Fastighetsbolaget Balder genomför stort energisparprojekt i Helsingborg
projekt
24 februari 2022

Fastighetsbolaget Balder genomför stort energisparprojekt i Helsingborg

Fastighets AB Balder tar hjälp av Ömangruppen vid genomförandet av ett stort energisparprojekt i Kvarteret Amerika Södra i Helsingborg. I lokalerna på Bryggaregatan och Södergatan finns lägenheter, butiker, restauranger och kontor. Genom att uppgradera och injustera systemen för värme och ventilation räknar man med en 40-procentig energibesparing.

– När det nu var dags att se över byggnadens värme och ventilation ville vi självklart uppdatera de tekniska systemen till mer energieffektiva lösningar. Det kommer leda till stabilare inomhusklimat, sänkta driftskostnader och sänkta energiförbrukningar som är bra för miljön samt avlastar elnäten, berättar Mikael Göransson, projektledare på Fastighets AB Balder.

Ömangruppen är totalentreprenör i projektet med ansvar för tekniska installationer inom värme, kyla och styrsystem.

– Vi kommer bland annat att byta ut ett tiotal ventilationsaggregat och installera en EcoHeater, en frånluftsvärmepump med värmeåtervinning, berättar Johan Hansson, projektledare på Ömangruppen.

Stora besparingar

– Målet med projektet är att göra en energibesparing om 40 % för värme och el. Vi har tidigare haft ett bra samarbete med Ömangruppen och denna gång motsvarade deras erbjudande våra behov bäst, säger Mikael Göransson.

Projektet ska vara färdigställt i december 2022. För boende och andra verksamma i fastigheten kommer åtgärderna att leda till en bättre komfort med ett jämnare inneklimat i hela huset.

Johan Hansson, projektledare Ömangruppen och Mikael Göransson, projektledare Fastighets AB Balder

Vill du veta mer om hur du kan spara energi i din fastighet?

Kontakta oss på Ömangruppen