person

Energinet

start / Nyheter / Energikartläggning i fokus
11 april 2017

Energikartläggning i fokus

Enligt en ny lag är alla stora företag tvungna att genomgå en regelbunden energikartläggning. Martin Schmitz är Ömangruppens energikonsult och han har stenkoll på vad processen innebär.

2014 infördes EU-lagen om energikartläggning i stora företag. Lagen innebär att företag med över 250 anställda är skyldiga att vart fjärde år genomföra en så kallad energikartläggning. Efter en längre startprocess, har lagen nu börjat utövas rent praktiskt och just nu är det många företag som genomgår sina första energikartläggningar.

Någon som har bra koll på energikartläggningar är Ömangruppens energikonsult Martin Schmitz, som är en av de första certifierade energikartläggarna i Sverige. Martin har hand om alla kartläggningar som utförs av Ömangruppen och han är just nu inne i en hektisk period.

– Eftersom det är först nu som systemet har kommit igång är det många företag som vi i nuläget hjälper med energikartläggningar, säger Martin Schmitz.

Energikartläggning innebär att man ser över hur mycket energi ett företag köper in och vad den energin används till.

– På Ömangruppen arbetar vi ofta med företag i tillverkningsindustrin och där används mycket av energin till själva tillverkningsprocessen, men även till byggnadens behov i form av värme, ventilation och belysning, säger Martin.

Efter kartläggningen analyseras resultatet för att man sedan ska kunna identifiera energisparområden och åtgärder som kan minska energianvändningen.

– Om det rör sig om en äldre anläggning kan man ofta spara in energi via ventilation eller belysning, till exempel genom att byta till nya energieffektiva armaturer, menar Martin.

Enligt lag är det enbart stora företag som är skyldiga att genomföra energikartläggningar, men även flera mindre företag börjar få upp ögonen för begreppet. För dem finns det nämligen en möjlighet att söka EU-bidrag för processen, vilket reducerar priset med 50 procent.

– Det finns många fördelar med energikartläggning. Man får en bättre kontroll och förståelse för hur ens energi används, samtidigt som kartläggningen fungerar som ett bra beslutsunderlag för energibesparande åtgärder, säger Martin avslutningsvis.