person

Energinet

start / Nyheter / Energianalysen gav stora besparingar för Klimatbyrån
29 mars 2021

Energianalysen gav stora besparingar för Klimatbyrån

Klimatbyrån i Malmö levererar produkter för ventilation och inneklimat. Inom bolaget finns ett stort intresse för energi- och miljöfrågor. När det blev dags att byta ut gamla installationer i huvudkontorets lokaler tog de hjälp av Ömangruppen för att göra en energianalys. Ett antal energibesparingsåtgärder genomfördes och två år senare gjordes en ny energianalys för att se resultatet.

– Vi ville göra en genomlysning av hela fastigheten. Vi visste att vi behövde uppgradera ventilationssystemet och hitta ny kylkapacitet. Den första energianalysen som Ömangruppen gjorde i slutet av 2018 gav oss uppslag till ett antal besparingsåtgärder, berättar Simon Lundeberg, vd på Klimatbyrån.

En kombinerad kylmaskin-värmepump installerades, ventilationsaggregat byttes ut och andra mindre åtgärder utfördes. Efter två år gjordes en ny energianalys som visade att investeringarna med värmepump samt renovering och justering av ventilation lett till en total årlig besparing på 132 000 kr.

– Efter att ha gjort förändringar i fastigheten var det intressant att göra om analysen för att se resultatet. Vi är mycket nöjda med energianalyserna. Vi fick en bra genomgång och många förslag på fortsatta besparingsåtgärder som är bra för både miljön och ekonomin, säger Simon Lundeberg.

Vad är en energianalys?

I en energianalys undersöks energianvändningen i en byggnad. Det fastställs hur mycket energi som verksamheten behöver och när på dygnet energin används. Det görs även en genomgång av företagets energiavtal och kostnader. Detta ligger sedan till grund för åtgärdsförslag som presenteras.

– Jag skulle rekommendera en energianalys för byggnader som har en energianvändning på mer än 200 MWh per år. Där finns det utan tvekan lönsamma investeringar att göra, säger Richard Hållbus, energikonsult på Ömangruppen.

Richard Hållbus.