person

E-vakt

start / “Det är viktigt att vara påhittig och drivande”
kvalitets- och miljöansvarig
21 april 2022

“Det är viktigt att vara påhittig och drivande”

Namn: Peter Hildingsson
Ålder: 42
Ort: Växjö

Ömangruppen erbjuder lösningar för energibesparing i fastigheter och tar samtidigt ansvar för miljön. Även i det interna arbetet är miljöfrågorna viktiga och Peter Hildingsson är den som har ansvar för att driva företagets kvalitets- och miljöarbete framåt.

– Jag började på Ömangruppen i januari 2018. Jag sökte mig hit eftersom det verkade vara ett företag där det händer mycket och där man har ambitioner att växa.

Vad har du jobbat med tidigare?
– Jag har tidigare jobbat inom transport- och fordonsbranschen. Jag var kvalitets-, miljö- och systemchef på logistikföretaget Alwex i 13 år. Efter det jobbade jag som miljö- och drivmedelsstrateg på TRB Sverige i ca. 5 år. Detta är därmed en helt ny bransch för mig, men jag har lång erfarenhet av arbetssätt kring kvalitets- och miljöfrågor.

Vad gör en kvalitets- och miljöansvarig?
– Det är ett ganska brett arbetsområde som bland annat involverar arbetsmiljö, utbildningsfrågor, IT och kommunikation. Jag jobbar mycket förebyggande och ansvarar för att styra upp rutiner och dokumentation med tillhörande systemstöd för att skapa ordning och reda.

Vilka egenskaper krävs för att klara jobbet?
– Det gäller att vara lyhörd och få koll på vad företaget behöver och vara beredd att gå in i många olika projekt där man kan hjälpa företaget framåt. Man behöver vara påhittig och pådrivande och själv lägga fram förslag. Nyfikenhet på systemstöd och att man gillar att kommunicera tydligt underlättar.

Vad innebär Ömangruppens devis ”Passion för miljö” för ditt arbete?
– Jag tycker det är roligt att företaget sticker ut hakan och visar ambitioner. Devisen innebär att man skapar driv och press att genomföra åtgärder för att nå våra miljömål. Det bekräftar också att det jag jobbar med är viktigt för företaget.

Hur jobbar företaget med miljöfrågor?
– Lösningar för energibesparing är ju en stor del av vår leverans och våra engagerade medarbetare jobbar dagligen med att utöka och stärka den delen. Solcellsinstallationer är ett kul exempel där vi växer tillsammans med våra kunder och hittar miljö- och energismarta lösningar. Sen har vi det interna miljöarbetet där vi sätter mål och gör aktiva val som är bättre för miljön. Framöver ska vi fortsätta utveckla miljöarbetet och kommunicera tydligare vad vi gör och vad vi står för.

Vad har hänt inom ditt arbetsområde under 2018?
– Vi har påbörjat en resa att få två tidigare koncerners arbetssätt att bli ett. Det har varit mycket internt arbete för mig hittills, bland annat har vi byggt upp en plattform för internkommunikation och dokument- och ärendehantering.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att det är så varierande och att jag får vara med i många olika delar av verksamheten. Jag får ofta komma fram till mina uppdrag själv genom att ”ha örat mot rälsen” och fånga upp behovet i verksamheten.

Hur tycker du att Ömangruppen skiljer sig från andra arbetsgivare?
– Personal inom administration och produktion samarbetar och det finns en bra känsla av att vi gör det här tillsammans. Jag uppfattar det som att medarbetare får ta ett stort ansvar för sitt arbete, oavsett roll, och tror det är ett bra arbetssätt. Man växer om man får ta ansvar. Det är min ambition att arbeta för att företaget fortsätter i den riktningen.

Vad händer framåt inom ditt område?
En viss driven person har sagt ”Än är det mesta ogjort”. Med det sagt så ser jag mycket roliga saker framåt och det gäller bara att vara nyfiken, pådrivande och redo för utveckling så kommer vår passion resultera i ännu mer miljö- och energieffektiva lösningar.