person

Energinet

start / Nyheter / Blekinge klättrar i energiindex
11 maj 2017

Blekinge klättrar i energiindex

Blekinge hamnar på sjunde plats i ett energiindex som rankar Sveriges län efter energianvändningen i fastigheter. En hög placering innebär att fastigheterna gör av med lite energi per invånare. Jämfört med förra året klättrar länet från nionde plats. I Sverige går cirka 40 procent av energianvändningen till att värma och kyla fastigheter.

– De flesta fastighetsägare jobbar aktivt med att spara energi i sina fastigheter. Samtidigt står fastigheter för en stor del av energianvändningen i Sverige och det är stora skillnader mellan kommunerna. Det går att göra betydligt mer för att effektivisera värme-, kyl- och ventilationssystemen, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Energiindexet som tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen rankar Sveriges län utifrån hur mycket energi fastigheterna använde per invånare under 2015. Blekinge hamnar på sjunde plats i indexet, med en energianvändning på 12,7 MWh per invånare. Det motsvarar mängden energi som produceras i 85 m2 solceller.

Södermanland toppar indexet och har lägst energianvändning i landet med 11,5 MWh per invånare. Högst energianvändning i Sverige har Norrbotten med 19,7 MWh per invånare vilket är sjuttio procent mer än i Södermanland.

– De regionala variationerna förklaras delvis av olikheter i klimat och näringsliv. Men mycket beror också på hur aktivt man arbetar för att energieffektivisera fastigheterna. Små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.

Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,2 MWh per invånare. Det är en minskning med 0,1 MWh per invånare jämfört med året innan.

Om Ömangruppens och Indoor Energys energiindex
Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energiförbrukningen 2015 i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet, samt övriga tjänster (där vanliga kontorsfastigheter, butiker, hotell etc. ingår). Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme. I indexet ingår inte energiförbrukningen inom industrin eller transportsektorn.

För mer information kontakta gärna:
Peter Arvidsson, vd Ömangruppen, 036-34 40 55, peter.arvidsson@omangruppen.com
Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy, 070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se

Pressbilder
Peter Arvidsson
Mats Bjelkevik

Hela energiindex
På Ömangruppens och Indoor Energys hemsidor kan du hitta tabeller med rankningen för samtliga län och kommuner.

Fakta om klimatmål och energianvändning i fastigheter
– Genom de FN-ledda klimatförhandlingarna har världen satt upp ett mål om att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till maximalt 1,5 grader. Detta för att undvika allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur.
– Sverige har satt upp målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
– Fastighetssektorn står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning.
– Genom att se till helheten och justera hur de olika delarna i energisystemet fungerar tillsammans kan man minska energianvändningen i en fastighet med omkring 40 procent.

Tabell: Energiförbrukning i fastigheter för samtliga kommuner i länet

Indoor Energy och Ömangruppen är två företag som arbetar för att minska fastigheters klimatpåverkan. Vi drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Läs mer på www.indoor.se och www.omangruppen.com