Nyhet

Vår energikonsult är nu Certifierad Energikartläggare

Nyhet 16 september, 2016

Vi kan med glädje meddela att Ömangruppens energikonsult Martin Schmitz nu mera är en av de första certifierade energikartläggarna i Sverige.

Certifieringen av energikartläggare säkerställer att kompetenskraven för att genomföra energikartläggning enligt energikartläggningslagen är uppfyllda. Enligt lagen om energikartläggning i stora företag har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Om företag inte har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem behöver en certifierad energikartläggare anlitas för att genomföra energikartläggningen enligt lagens krav.

Mer information om detta finns att läsa på energimyndighetens hemsida.