Nyhet

Ömangruppen – en del av Klimatutmaningen 2.0

Nyhet 04 april, 2017

Under förra veckan deltog Ömangruppen i konferensen Klimatutmaningen 2.0 i Lund. Konferensen fokuserade på hur företag kan utveckla sitt miljö-och klimatarbete.  

Den 27 mars arrangerade Sydsvenska Handelskammaren konferensen Klimatutmaningen 2.0 i Lund. Konferensen fokuserade på företag och verksamheter som har ett starkt miljöfokus i sitt arbete. Konferensen behandlade aktuella klimat- och miljöfrågor inom ett flertal områden.

Ömangruppen var ett av de deltagande företagen i Klimatutmaningen 2.0. Genom att delta i konferensen kunde Ömangruppen utveckla sitt miljöarbete och samtidigt få inspiration och stöd från de andra deltagande företagen.

– Det var en väldigt informativ och lärorik konferens där vi fick mycket bra inspiration till vårt fortsatta miljöarbete, säger Ömangruppens VD Peter Arvidsson, som deltog i konferensen.

Ömangruppen kommer att bibehålla kontakten med de företag som deltog i konferensen och under året kommer de träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Förhoppningen är att de olika verksamheterna tillsammans ska hjälpa till att skapa en mer långsiktig och stabil klimatpolitik.