Hovs Park och Pressaren 12

Hofs Park

Energibesparingar i APP Properties fastigheter

Plats Växjö
Kund APP Properties
Tjänst Ventilation och värme

I fastigheten Pressaren 12 som inhyser Regionteaterns verkstad i Växjö användes tidigare ett ventilationsaggregat med elvärme utan värmeåtervinning. Fastighetsägaren APP Properties tog hjälp av Ömangruppen för att installera ett nytt aggregat, vilket beräknas minska fastighetens energikostnader med ca 45 000 kr per år.

Regionteaterns verkstadslokaler i Växjö

Åtgärderna leder till minskad elanvändning i och med nya, frekvensstyrda fläktar och genom att elbatteri inte längre används. Den roterande värmeväxlaren minskar värmebehovet för byggnaden då stor del av värmen kan återvinnas i aggregatet. Det nya aggregatet beräknas minska energianvändningen med totalt 30 MWh per år, vilket motsvarar en årlig besparing på ca 45 000 kronor.

Framtidens värmepumpar

Ömangruppen är även delaktiga i byggprojektet kring Hofs park, ett nytt fastighetsområde i Växjö. Kravet har varit att fjärrvärme ska användas för de nya fastigheterna.

– Det som är speciellt med det bygget är att vi kommer använda oss av en frånluftsvärmepump som återvinner värmen som redan finns i fastigheten. Detta gör att fastigheten kan producera värme till en låg kostnad, berättar Richard Hållbus, energikonsult på Ömangruppen.

Genom att den återvunna värmen, som annars skulle ventilerats ut, nu kan nyttjas till värmesystemet så får fastigheten en lägre energianvändning och därmed lägre kostnader.

På huvudbilden visas skiss för Hovs Park, foto: FOJAB Arkitekter/APP Propterties

Läs mer om Hofs Park


Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster