Klimatutmaningen 2.0

Den 27 mars arrangerade Sydsvenska Handelskammaren konferensen Klimatutmaningen 2.0 i Lund. Konferensen fokuserade på företag och verksamheter som har ett starkt miljöfokus i sitt arbete. Konferensen behandlade aktuella klimat-och miljöfrågor inom ett flertal områden.

Inför konferensen hade de deltagande företagen tillsammans tagit fram en rapport om deras klimatarbeten. Rapporten beskriver mer ingående hur de olika företagen arbetar med miljö-och klimatfrågor i sina verksamheter.

Ömangruppen var ett av de deltagande företagen i Klimatutmaningen 2.0. Genom att delta i konferensen kunde Ömangruppen utveckla sitt miljöarbete och samtidigt få inspiration och stöd från de andra deltagande företagen.

Konferensen hjälpte till att stärka banden mellan olika klimatinriktade företag i Sydsverige och tillsammans kan de hjälpa till att skapa en mer långsiktig och stabil klimatpolitik.

Ladda ner rapporten.

 

Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster