Leverantörsinformation

Information för dig som är leverantör till Ömangruppen.

Ömangruppen använder fakturaskanning via skanningscentral. Detta innebär att vi ställer höga krav på de fakturor som vi kan ta emot. Fakturor som saknar information eller är felaktiga kommer att reklameras.

Fakturan måste innehålla:

  • Vår referens – Namnet på vår beställare
  • Projektnummer – 1 eller 2 bokstäver följt av 6 siffror: ex ”FA180105”
  • Korrekt moms – Samtliga bolag utom Ömangruppen AB och Ömangruppen Kalmar AB omfattas av omvänd skattskyldighet för byggtjänster.

Med tanke på miljön tar vi helst emot faktura som pdf-fil per e-post. Notera att det endast får vara en faktura per PDF. Givetvis går det bra med flersidiga fakturor. Faktura och ev. bilagor måste bifogas i en och samma PDF. Ni kan även skicka faktura per post om ni önskar det.

Den 2018-12-19 kommer Ömangruppen Kalmar AB, Ömangruppen Sydost AB, Ömangruppen Energikonsult AB, Ömangruppen Kylteknik Nya AB och Ömangruppen Kylteknik AB att fusioneras med Ömangruppen Svenska AB.
För dig som är leverantör till något av dessa bolag blir din kund nu Ömangruppen Svenska AB (Org nr 556418-3522). Fakturaadresserna ändras enligt följande översättningstabell.

Följande fakturaadresser gäller:
OBSERVERA: adresserna nedan gäller ENDAST FAKTUROR.

Ömangruppen Svenska AB, SYD

Organisationsnr. 556418-3522
Fack 480
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensvenskaSYD@devo.se

Ömangruppen Svenska AB, MITT

Organisationsnr. 556418-3522
Fack 481
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensvenskaMITT@devo.se

Ömangruppen Svenska AB, OST

Organisationsnr. 556418-3522
Fack 2106
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omanost@devo.se

Ömangruppen Svenska AB, SKÅNE

Organisationsnr. 556418-3522
Fack 1269
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omanskane@devo.se

Ömangruppen Svenska AB, avd HK

Organisationsnr. 556418-3522
Fack 483
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensvenskaHK@devo.se

Ömangruppen Projekt AB

Organisationsnr. 559080-4794
Fack 1268
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omanentreprenad@devo.se

Ömangruppen AB

Organisationsnr. 556619-6936
Fack 479
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppen@devo.se

Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster