Leverantörsinformation

Nedan finner du information för dig som är leverantör till Ömangruppen.

Ömangruppen använder fakturaskanning via skanningscentral. Detta innebär att vi ställer höga krav på de fakturor som vi kan ta emot. Fakturor som saknar information eller är felaktiga kommer att reklameras.

Fakturan måste innehålla:

  • Vår referens – Namnet på vår beställare
  • Projektnummer – 1 eller 2 bokstäver följt av 6 siffror: ex ”FA180105”
  • Korrekt moms – Samtliga bolag utom Ömangruppen AB och Ömangruppen Kalmar AB omfattas av omvänd skattskyldighet för byggtjänster.

Med tanke på miljön tar vi helst emot faktura som pdf-fil per e-post. Notera att det endast får vara en faktura per PDF. Givetvis går det bra med flersidiga fakturor. Faktura och ev. bilagor måste bifogas i en och samma PDF.

Ni kan även skicka faktura per post fortsättningsvis om ni önskar det.

Följande fakturaadresser gäller:
OBSERVERA: dessa adresser gäller ENDAST FAKTUROR övrig korrespondens ska ske som tidigare.

Ömangruppen Svenska AB, SYD

Fack 480
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensvenskaSYD@devo.se

Ömangruppen Svenska AB, MITT

Fack 481
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensvenskaMITT@devo.se

Ömangruppen Svenska AB, SKÅNE

Fack 1269
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omanskane@devo.se

Ömangruppen Svenska AB, avd HK

Fack 483
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensvenskaHK@devo.se

Ömangruppen Projekt AB

Fack 1268
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omanentreprenad@devo.se

Ömangruppen AB

Fack 479
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppen@devo.se

Ömangruppen Sydost AB, Centralt

Fack 2103
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensydostcentralt@devo.se

Ömangruppen Sydost AB, Västervik

Fack 2104
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensydostvastervik@devo.se

Ömangruppen Sydost AB, Oskarshamn

Fack 2105
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensydostoskarshamn@devo.se

Ömangruppen Sydost AB, Kalmar

Fack 2106
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensydostkalmar@devo.se

Ömangruppen Sydost AB, Lund

Fack 2107
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensydostlund@devo.se

Ömangruppen Sydost AB, Malmö

Fack 2108
FE 665
751 75 Uppsala
Efakt.omangruppensydostmalmo@devo.se

Ömangruppen Sydost AB, Landskrona

Fack 2109
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppensydostlandskrona@devo.se

Ömangruppen Energikonsult AB

Fack 2110
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppenenergikonsult@devo.se

Ömangruppen Kylteknik AB

Fack 2112
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppenkylteknik@devo.se

Ömangruppen Kalmar AB

Fack 2101
FE 665
751 75 Uppsala
efakt.omangruppenkalmar@devo.se

Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster