Ventilation

Vi har lång erfarenhet av att skapa effektiva lösningar för inomhusklimat och säkerställer att dina anläggningar uppfyller de krav som ställs på inneklimat. De system och lösningar vi levererar är kostnadseffektiva med låg energiförbrukning och minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi kan hjälpa dig med luftbehandlingsinstallationer för bostäder, kontor, offentliga och kommersiella lokaler. Ömangruppen har också lång erfarenhet av samarbeten inom industriella miljöer, bland annat process- bearbetnings- och tillverkningsindustrin. Det gör att vi kan erbjuda specialistkunskaper inom exempelvis ytbehandling, stofthantering, formpressning och renrum.

Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster