Automation

Vi har specialister inom avancerad fastighetsautomation och kan hjälpa dig med hela kedjan från konstruktion till installation, driftsättning och service av dina styr- och reglersystem. Vår spetskompetens inom apparatskåpskonstruktion, programmering, installation, service och driftsättning gör att vi kan erbjuda en helhetslösning.

Vi erbjuder service av avancerade styr- och reglerutrustningar inom ventilation, värmesystem och kylsystem, men även industriapplikationer för produktionsstyrning. Efter utförd service gör vi alltid en slutkontroll för att säkerställa att energiförbrukningen minimeras.
Datoriserade driftövervakningssystem hjälper dig att hålla koll på din fastighetsdrift. Utifrån dina önskemål, krav och visioner kan vi projektera och konstruera ett system för styrning och övervakning av dina fastigheter. Hos de kunder som har webbuppkopplade övervakningssystem kan vi visuellt rondera anläggningarna, utföra kontroller och finjustera funktionen vid behov.
Vi överblickar din driftsättning och säkerställer kalibrering och även uppföljning efter att anläggningen godkänts i slutbesiktning. Med en rätt injusterad anläggning uppnås både korrekt funktion och ett energioptimerat system.

Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster