Nyhet

Framgångsrikt samarbete sedan 1996

Nyhet 07 juli, 2019

Anders Fingal visar produkt till DAF lastbil som krävde mycket svetsning. För att klara miljökraven tog man hjälp av Ömangruppen för att installera nytt utsug med återvinning.

I 23 år har Kongsberg Automotive i Mullsjö samarbetat med Ömangruppen gällande service av ventilation, kyla och värme i lokalerna. I avtalet ingår också ansvar för kylanläggningar som gör att maskinerna i produktionen fungerar optimalt dygnet runt. Under åren har flera förbättringsåtgärder genomförts i samband med ombyggnationer.

– Utvecklingsarbetet för våra fastigheter styrs av både lagkrav, Kongsbergs koncernstandard och vår egen vilja att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Vi är beroende av entreprenörer som är experter som hjälper oss med det arbetet och där kommer Ömangruppen in i bilden, säger Anders Fingal, fastighets- och underhållschef på Kongsberg Automotive AB.

Kongsberg Automotive AB är underleverantör till fordonsindustrin. I Mullsjö arbetar omkring 500 anställda med utveckling, konstruktion, tillverkning, lager och administration. De olika delarna av verksamheten ställer höga krav på lokalerna.

–Vi fungerar som ett bollplank när det gäller inomhusklimat och energibesparingar och vi lämnar förslag på åtgärder löpande, berättar Maths Arvidsson, servicechef på Ömangruppen.

– Förbättringar i våra fastigheter drivs oftast av investeringar som görs när vi fått beställningar av nya produkter. En stor ordervolym på detaljer till lastbilar krävde nya svetsrobotar och då installerade Ömangruppen nya utsug med återvinning och rening för att vi skulle klara miljökraven. Det har fungerat väldigt bra både ekonomiskt och funktionellt, säger Anders Fingal.

Formsprutning av plast
Maskinerna för formsprutning av plastartiklar kräver ständig kylning.

Verktyg som kräver kylning

– Jag har hela tiden upplevt ett positivt samarbete med Ömangruppen, vi får alltid snabb hjälp och åtgärder på de problem vi har. Vi har en bra dialog kring både arbetsmiljön i lokalerna och när det gäller de integrerade kylsystemen till våra maskiner. I formsprutningen har vi både kyla till verktyg och oljekylning, berättar Anders Fingal.

Produktionen pågår dygnet runt och processmaskinerna kräver konstant kylning.

– Vi har installerat utrustning för att hålla kylvattnet på rätt nivåer och vi skickar vattenprover på analys löpande. Allt för att säkerställa en bra arbetsmiljö i produktionen, säger Stefan Nykvist, energitekniker på Ömangruppen.

Stefan Nykvist, energitekniker, kontrollerar vattentanken för processkyla.

Energikartläggning ger svaren

Ömangruppen har genomfört energikartläggning av fastigheterna som ska leda fram till ett åtgärdspaket för energibesparingar.

– Det jag har sett är att Ömangruppen den senaste tiden har utvecklat en ny detaljnivå inom energikartläggning som är imponerande. Vi har en genomgång av respektive fastighet varje år och har fått många förslag på förbättringar som ska realiseras framöver, säger Anders Fingal.

Ett mångårigt samarbete

Magnus Lundgren arbetar som fastighetstekniker på Kongsberg Automotive. De senaste 17 åren har han haft kontakt med Stefan Nykvist nästan varje vecka.

– Jag är väldigt trygg med att ha Ömangruppen i ryggen, de kommer hit så fort man ringer och behöver hjälp, säger Magnus Lundgren.

Läs mer om Kongsberg Automotive

 

Se filmen om vårt kundcase: Kongsberg Automotive

I vår korta film får du en titt in i fabriken i Mullsjö och träffa medarbetare på Kongsberg Automotive och på Ömangruppen. Till filmen

Vill du veta mer om hur Ömangruppen kan hjälpa ditt företag? 
Kontakta ditt närmaste Ömangruppen-kontor. Se kontaktuppgifter