20% 

minskning av köpt energi i egna lokaler från 2012 till 2017. 

Framåt för klimatet

I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen till att kyla ner och värma upp fastigheter. Vi tar ansvar för miljön och arbetar därför med hållbara och energieffektiva lösningar. Våra tankar kring klimatet och framtiden genomsyrar hela vår verksamhet. År 2010 påbörjade vi ett miljöarbete baserat på miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Miljö och ekonomi går hand i hand

Vi satsar inte bara på att skapa anläggningar som är miljömässigt hållbara, den ekonomiska aspekten är minst lika viktig. När ett nytt system installeras, är det viktigt att det håller och fungerar i många år. Det är inte bara smidigare för oss, utan även för dig. Genom att följa upp och ständigt bevaka anläggningen kan vi se till att den håller en god kvalitet under en lång tid. Då behöver du inte byta anläggning lika ofta, eller krångla med svåra reparationer. Att det dessutom gynnar vår planet och den kommande generationen är en stor grön bonus.

Våra tjänster ger dig koll

Allt blir lättare när man har koll på sin energianvändning. För det är först när man har koll, som man faktiskt kan förändra och förbättra. Därför erbjuder vi ett flertal tjänster som gör det lättare för dig att få en överblick över din energianvändning.

Löpande avtalstjänster

E-vakt

Det kan vara svårt att hålla koll på energiförbrukningen. Därför vill vi hjälpa till. Med vår digitala tjänst E-vakt, kan du via en portal enkelt följa din förbrukning och samtidigt kommunicera med din anläggning. Du som kund får en sammanställning av din energianvändning varje månad.

Energiuppföljning

Energiuppföljning passar bäst för dig som äger en mindre fastighet. Denna tjänst ger dig som kund en bra överblick över energianvändningen och vi får bredare underlag för att föreslå åtgärder. Du som kund rapporterar in energi- och vattenanvändning till oss månadsvis och vi återrapporterar vid avvikelser samt rapporterar kvartalsvis.

Driftövervakning

Vi kopplar upp fastighetens styr- och övervakningssystem så att vi får tillgång till anläggningen på distans. Fastigheten är uppkopplad till ett system som varnar när det uppstår fel i anläggningen. Genom att kunna identifiera fel, och i vissa fall även lösa dem, på distans så minskas kostnader för dig som kund genom färre besök av servicetekniker.

Lagstadgade tjänster

Energikartläggning

En energikartläggning ska enligt lag göras innan sista mars vart fjärde år på företag med mer än 250 anställda. En energikartläggning ger ditt företag överblick över energianvändningen. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder som kan leda till både energibesparing, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft.

Vi har idag två certifierade energikartläggare på Ömangruppen; Martin Schmitz och Richard Hållbus. Certifieringen innebär att de har rätt genomföra energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag.  Ömangruppens energikonsult Martin Schmitz var en av de första certifierade energikartläggarna i Sverige.

Energideklaration

En energideklaration ska enligt lag göras vart tionde år för att minska Svergies energiförbrukning. Vi gör en energianalys och åker sedan ut på plats och gör besiktning av byggnaden och installerad teknik som påverkar byggnadens energianvändning. Sedan räknar vi på åtgärdsförslag som presenteras i en rapport. Du som kund får ett intyg på utförd energideklaration samt info om fastighetens energiklassning. Energideklarationen ska utföras ev en certifierad energiexpert.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Ömangruppens energikonsult Martin Schmitz är också certifierad energiexpert, med behörighet att utföra energideklarationer.

Övriga tjänster

Energianalys

Vi ser över energianvändningen i din fastighet och hur den fördelas på årsnivå, per månad och för olika tider på dygnet. Vi går också igenom energiavtal och kostnader som sedan jämförs med likvärdiga verksamheter. Energianalysen resulterar i en överskådlig rapport med identifierade konkreta besparingsförslag.

E-värdering

Ett koncept i fyra steg där vi analyserar din förbrukning, kartlägger och optimerar din användning, samt följer upp dina besparingar. Allt för att du på ett enklare och tryggare sätt ska få koll på din energi.

 

 


 

Vill du veta mer?

För mer information eller beställning kontakta vår energikonsult.

Martin Schmitz
Energikonsult
+46 470-70 27 13
martin.schmitz@omangruppen.com

Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster