20% 

minskning av köpt energi i egna lokaler från 2012 till 2017. 

Framåt för klimatet

I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen till att kyla ner och värma upp fastigheter. Vi tar ansvar för miljön och arbetar därför med hållbara och energieffektiva lösningar. Våra tankar kring klimatet och framtiden genomsyrar hela vår verksamhet. År 2010 påbörjade vi ett miljöarbete baserat på miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Miljö och ekonomi går hand i hand

Vi satsar inte bara på att skapa anläggningar som är miljömässigt hållbara, den ekonomiska aspekten är minst lika viktig. När ett nytt system installeras, är det viktigt att det håller och fungerar i många år. Det är inte bara smidigare för oss, utan även för dig. Genom att följa upp och ständigt bevaka anläggningen kan vi se till att den håller en god kvalitet under en lång tid. Då behöver du inte byta anläggning lika ofta, eller krångla med svåra reparationer. Att det dessutom gynnar vår planet och den kommande generationen är en stor grön bonus.

Våra tjänster ger dig koll

Allt blir lättare när man har koll på sin energianvändning. För det är först när man har koll, som man faktiskt kan förändra och förbättra. Därför erbjuder vi ett flertal tjänster som gör det lättare för dig att få en överblick över din energianvändning.

Energianalys

Vi ser över energianvändningen i din fastighet och hur den fördelas på årsnivå, per månad och för olika tider på dygnet. Vi går också igenom energiavtal och kostnader som sedan jämförs med likvärdiga verksamheter. Energianalysen resulterar i en överskådlig rapport med identifierade konkreta besparingsförslag.

Energikartläggning

En energikartläggning ger ditt företag överblick över energianvändningen. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder som kan leda till både energibesparing, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft.

E-värdering

Ett koncept i fyra steg där vi analyserar din förbrukning, kartlägger och optimerar din användning, samt följer upp dina besparingar. Allt för att du på ett enklare och tryggare sätt ska få koll på din energi.

E-vakt

Det kan vara svårt att hålla koll på energiförbrukningen. Därför vill vi hjälpa till. Med vår digitala tjänst E-vakt, kan du via en portal enkelt följa din förbrukning och samtidigt kommunicera med din anläggning.

 


 

Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster