20% 

minskning av köpt energi i egna lokaler från 2012 till 2017. 

Alltid med framtiden i åtanke

Ömangruppen tar ansvar för miljön. Att vår planet ska finnas kvar och kunna upplevas av många generationer framöver, är något som vi arbetar aktivt för. Därför erbjuder vi alltid energieffektiva lösningar som är snälla mot både klimatet, och ditt företag.

Framåt för klimatet

I Sverige går 40 procent av energiförbrukningen till att kyla och värma fastigheter. Ömangruppen har valt att ta ansvar för framtiden och arbetar därför med hållbara och energieffektiva lösningar. Våra tankar kring klimatet och framtiden genomsyrar hela vår verksamhet. Vi försöker i största möjliga mån att arbeta med miljövänliga produkter och när vi installerar våra olika system ser vi till att de är så energieffektiva som möjligt. Förutom detta arbetar vi ständigt med att uppdatera vår bilpark för att få ner utsläppen och vi använder oss även av miljöanpassade möbler på våra kontor. Ömangruppen påbörjade sitt miljöarbete, baserat på miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas, redan år 2010. Dessutom miljöutbildar vi våra medarbetare.

Miljö och ekonomi går hand i hand

Vi satsar inte bara på att skapa anläggningar som är miljömässigt hållbara, den ekonomiska aspekten är minst lika viktig. När ett nytt system installeras, är det viktigt att det håller och fungerar i många år. Det är inte bara smidigare för oss, utan även för dig. Genom att följa upp och ständigt bevaka anläggningen, kan vi se till att den håller en god kvalitét under en lång tid. Då behöver du inte byta anläggning lika ofta, eller krångla med svåra reparationer. Att det dessutom gynnar vår planet och den kommande generationen, är en stor grön bonus.

Vi ger dig koll

Allt blir lättare när man har koll. Koll på sin energi och sin användning. För det är först när man har koll, som man faktiskt kan förändra och förbättra. Därför erbjuder vi ett flertal tjänster som gör det lättare för dig att hänga med i vad som händer med din energi och hur den påverkar planeten.

Energianalys

Vi ser över energianvändningen i din fastighet och hur den fördelas på årsnivå, per månad och för olika tider på dygnet. Vi går också igenom energiavtal och kostnader som sedan jämförs med likvärdiga verksamheter. Energianalysen resulterar i en överskådlig rapport med identifierade konkreta besparingsförslag.

Energikartläggning

En energikartläggning ger ditt företag överblick över energianvändningen. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder som kan leda till både energibesparing, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft.

E-värdering

Ett koncept i fyra steg där vi analyserar din förbrukning, kartlägger och optimerar din användning, samt följer upp dina besparingar. Allt för att du på ett enklare och tryggare sätt ska få koll på din energi.

E-vakt

Det kan vara svårt att hålla koll på energiförbrukningen. Därför vill vi hjälpa till. Med vår digitala tjänst E-vakt, kan du via en portal enkelt följa din förbrukning och samtidigt kommunicera med din anläggning.

 


 

Referensprojekt: Energi & Miljö

Ömangruppen hjälper Mullsjö kommun att hålla koll på energin

Plats Mullsjö
Kund Mullsjö kommun
Tjänst E-vakt

2011 installerade Ömangruppen sina första E-vakter hos Mullsjö kommun. Sedan dess har flertalet anläggningar tillkommit till systemet och under 2017 installeras ännu ett antal.

E-vakt är en tjänst som hjälper till att övervaka energianvändningen hos Ömangruppens kunder. Med hjälp av E-vakten får kunderna en bättre överblick över sin användning, samtidigt som de kan få hjälp med uppföljning och statistik.

Hos Mullsjö kommun finns E-vakt installerat i bland annat Gunnarsbohallen, Trollehöjdskolan och Kronängsskolan. Detta har gjort det möjligt för kommunen att få en mer specifik inblick i elanvändningen på de olika anläggningarna, samtidigt som de lättare kan hålla koll på den planerade energibesparingen.


Vill du veta mer?

För mer information eller beställning kontakta vår energikonsult.

Martin Schmitz
Energikonsult
+46 470-70 27 13
martin.schmitz@omangruppen.com

Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster