Integritetspolicy

1. Allmänt

Genom att gå in på våra hemsidor www.omangruppen.com eller www.axcell.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.
Ansvariga för hemsidorna är vårt moderbolag PropTech Sweden AB med org.nr 559134-6084 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget ”). För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till dataskydd@omangruppen.com. Det går även att kontakta oss via info@omangruppen.com alt. info@axcell.se.

2. Cookies

Våra hemsidor www.omangruppen.com och www.axcell.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda hemsidan som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. För att läsa mer om cookies, se Post- och telestyrelsens webbplats:  Post- och telestyrelsens webbplats.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidorna lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på våra hemsidor sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

www.omangruppen.com och www.axcell.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi kan även använda s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsares inställningar kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock funktioner på hemsidorna sluta att fungera korrekt.

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formulär på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Om du anmäler dig till nyhetsbrev kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften.

Dina uppgifter kan delas inom koncernen PropTech Sweden med tillhörande dotterbolag. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Våra personuppgiftsbiträden ger garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Vi har rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter – som till exempel från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och från konsumenträttslagstiftning.

För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig att kontakta dataskydd@omangruppen.com.

Kunder

Kunduppgifter innehållande personuppgifter gallras när kundförhållandet har tagit slut och eventuell tid för reklamationsrätt, ångerrätt eller dylikt har gått ut. Kontaktuppgifter kan dock komma att behållas för marknadsföringssyften grundat på en intresseavvägning. Mottagaren av marknadsföringen har dock alltid rätt att frånsäga sig utskick vilket då självklart respekteras.

Jobbansökningar

Vi tar endast emot jobbansökningar via formuläret på vår webbplats eller i vissa fall via samarbetspartners som är våra personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna hanteras i våra respektive rekryteringsverktyg. De personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare, och endast i rekryteringssyfte.

Det genomförs regelbunden gallring av personuppgifterna, dock som längst två år efter avslutad rekryteringsprocess. Spontana jobbansökningar som söks via webbplatsen gallras automatiskt efter två år.

Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss via dataskydd@omangruppen.com

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver vårt skriftliga godkännande.

5. Uppdateringar av vår integritetspolicy

Vi gör löpande uppdateringar i denna integritetspolicy. Den aktuella versionen finns alltid tillgänglig på www.omangruppen.com/dataskydd

Aktuellt

Ömangruppen söker nya talanger

Just nu letar vi efter ny personal som kan hjälpa till att stärka upp vårt team av duktiga medarbetare. För tillfället har vi flera lediga tjänster inom olika arbetsområden. Ta reda på om någon av dem passar just dig…

lediga tjänster